CÔNG TY CP CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỐ 1 HÀ TĨNH
Địa chỉ:
Số 06, Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0379.468.468
Fax: 0379.468.468
Email: cungungdichvu.ht@gmail.com  
Website: xehatinh.com.vn